Matematyka
picklesoul
2

Wyznacz ze wzoru wskazaną wielkość: a) F=ma, a b)E = mgh, h c) P =F/S,  F d)P=W/t,   t e)E=mv2/r,   r g)a=v1-v2/t,   v1 h)a=v1-v2/t,  t i)Q=mc(T2-T1),    T2

+0
(1) Odpowiedź
Dziuniaczekx3

a) F=ma :m              / kreska ułamkowa a= F/m    b) E= mgh :mg E/mg = h c) P=F/S *S PS = F d) P=W/t *t Pt = W :P t = W/P e) E = mv2/r *r Er = mv2 :E r= mv2/E g) a=v1 - v2/t *t at = v1 - v2 at + v2 = v1 h) a = v1 - v2/t *t at = v1 - v2 :a t = v1 - v2/a i) Q=mc(T2 - T1) :mc Q/mc = T2 - T1 Q/mc + T1 = T2  

Dodaj swoją odpowiedź