Matematyka
Konto usunięte
5

Z PODANEGO WZORU WYZNACZ KAŻDĄ Z WIELKOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH PO PRAWEJ STRONIE a) a=b+c d) a=b(c+d) g) a=b/c+d b) a=bc-d e) a=b+c/d h) a=b/c-d c) a=bc+d f) a=b-c/d i) a=b/c +d j)G=1/R ł) p=F/S o) V=PH k) B=1/k m) d=m/v p) P=UI l) I=U/R n) Q=mg r)c=5R/2M s) c=7/2*R/M t) c=4*R/M u) c=N*34/M PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ MAM TO NA JUTRO

+0
(3) Odpowiedź
michu1962

a]a=b+c b=a-c c=a-b b] a=bc-d d=bc-a bc=-d-a b=(-d-a)/c c=(-d-a)/b c] a=bc+d d=a-bc bc=a-d b=(a-d)/c c=(a-d)/b d] a=b(c+d) b=a/(c+d) c+d=a/b c=a/b -d d=a/b -c e] a=b+c/d b=a- c/d c/d=a-b c=ad-bd d=c/(a-b) f] a=b- c/d b=a +c/d c/d=b-a c=bd-ad d=c/(b-a) g] a=b/c +d d=a - b/c b/c=a-d b=ac-cd c=b/(a-d) h] a=b/c -d d=b/c -a b/c=a+d b=ac+cd c=b/(a+d) i] a=b/c +d d=a- b/c b/c=a-d b=ac-cd c=b/(a-d) j] G=1/R GR=1 R=1/G k] B=1/k k=1/B l] I=U/R U=IR R=U/I ł] p=F/S F=Sp S=F/p m] d=m/v m=dv v=m/d n] Q=mg m=Q/g g=Q/m o] V=PH P=V/H H=V/P p] P=UI U=P/I I=P/U R] c=5R/2M 5R=c2M R=⅖Mc M=5R/2c M=2,5R/c s] c=7/2×R/M c=7R/2M 7R=2Mc R=²/₇Mc M=7R/2c M=3,5R/c t] c=4×R/M c=4R/M cM=4R M=4R/c R=Mc/4 u] c=N×34/M c=34N/M 34N=Mc N=Mc/34 M=34N/c

sitogb

a) a=b+c b + c = a b = a - c c = a - b d) a=b(c+d) b(c + d) = a b = a : (c + d) bc + bd = a bc = a - bd /: b c = a/b - d bd = a - bc /: b d = a/b - c g) a=b/c+d b/c + d = a b/c = a - d b = c (a - d) c = b : (a - d) d = a - b/c b) a=bc-d bc - d = a bc = a + d b = (a + d) : c c = (a + d) : b -d = a - bc / : (-1) d = bc - a e) a=b+c/d b + c/d = a b = a - c/d c/d = a - b c = d (a - b) d = c : (a-b) h) a=b/c-d b/c - d = a b/c = a + d b = c (a + d) c = b : (a + d) -d = a - b/c d = b/c - a c) a=bc+d bc + d = a b = (a - d) : c c = (a- d) : b d = a - bc f) a=b-c/d b - c/d = a b = a + c/d -c/d = a - b c /d = b + a c = d (b+ a) d = c : (b + a) i) a=b/c +d b/c + d = a b/c = a - d b = c (a - d) c = b : (a - d) d = a - b/c j)G=1/R 1/R = G R = 1/G ł) p=F/S F/S = p F = S x p S = F/p o) V=PH PH = V P = V/H H = V/P k) B=1/k 1/k = B k = 1/B m) d=m/v m/v = d m = d v v = m/d p) P=UI UI = P U = P/I I = P/U l) I=U/R U/R = I U = I R R = U/I n) Q=mg mg = Q m = Q/g g = Q/m r)c=5R/2M 5R /2M = c 5R = 2Mc R = 2Mc/5 2M = 5R/c M = (5R/c) : 2 M = (5R/c) x 1/2 t) c=4*R/M 4R/M = c 4R = Mc R = Mc/4 M = 4R/c u) c=N*34/M 34N/M = c 34N = Mc N = Mc/34 M = 34N/c

grzybniak

a) a=b+c b=a-c c=a-b b) a=bc-d a+d=bc d=bc-a b=a+d/c c=a+d/b c) a=bc+d a-d=bc -d=bc-a d= a-bc b=a-d/c c=a-d/b d) a=b(c+d) b=a/c+d a=bc+bd bc=bd-a c=bd-a/b c=d-(a/b) bd=bc-a d=c-(a/b) e) a=b+c/d ad=b+c d=b+c/a b=ad-c c=ad-b f) a=b-c/d ad=b-c d=b-c/a b=ad+c -c=ad-b c= -ad+b g) a=b/c+d b=a(c+d) b=ac+ad ac=b-ad c=- b/a-d ad=b-ac d= b/a-c h) a=b/c-d b=a(c-d) b=ac-ad b-ac= -ad -ac=-ad-b (mnożę przez -1) ac=ad+b c=d +(b/a) ad=ac+b d=c+b/a i) a=b/c +d d=b/c-a b=d/c-ac c=b/a+d j)G=1/R R=1/G k) B=1/k k=1/b l) I=U/R U=I*R R=U/I ł) p=F/S F=p*S S=F/p m) d=m/v m=d*v v=m/d n) Q=mg m=Q/g g=Q/m o) V=PH P=V/H H=V/P p) P=UI U=P/I i=P/U r) c=5R/2M R=c2M/5 M=5R/c:2

Dodaj swoją odpowiedź