Fizyka
Lenkaa13
10

zad 1. Co to znaczy,że ciepło właściwe aluminium wynosi 920 J/kg*k? zad 2.Jaką ilość ciepła należy dostarczyć 2 kg wody aby ją podgrzać o 10 stopni C.Ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kg*k zad 3. Wodę o masie 1 kg i temperaturze 30 stopni C ogrzano dostarczając 40 kJ=40000J.Oblicz temperaturę końcowa wody.

+1
(1) Odpowiedź
Sindi44

Zad 1 Ciepło właściwe jest to ilość ciepła która musi być dostarczona, aby podgrzać 1kg substancji o 1K(°C). A wartość 920J/kgK oznacza, zę trzeba dostarczyć 920J energii cieplnej, aby ogrzać jeden kg aluminium o 1 K(°C). Zad 2 Q=m*c*Δt=2kg*4200J/kgK*10K=84000J=84kJ Zad 3 Q=m*c*Δt=m*c*(t2-t1) t2=[Q/(m*c)]=t1 t2=[40000J/(1kg*4200J/kg°C)]+30°C t2=39,5°C

Dodaj swoją odpowiedź