Chemia
Konto usunięte
5

Zad 1 . Zaznacz wzory półstrukturalne węglowowdorów nasyconych . a) CH3 - CH3 b) C4H10 c) CH2 = CH2 d) C2H6 H H | | e) H -C - C -H | | H H f) CH3-CH2-CH2-CH3 g) H-C ≡ C-H h) H H | | C =C | | H H Zad 2 . Wykonaj polecenia . a ) Napisz wzór sumaryczny i nazwę alkanu o 3 atomach węgla w cząsteczce . Wzór sumaryczny : Nazwa : b) Napisz wzór strukturalny i półstrukturalny hekasnu . Wzór strukturalny : Wzór półstrukturalny : c) Napisz wzór strukturalny i naze alkanu o 12 atomach wodoru w cząsteczce . Wzór strukturalny : Nazwa : Zad 3 . Uzupęłnij tabelkę . Wzór Właściwości Sumaryczny | Strutkuralny Fizyczne | Chemiczne Nazwa Metan Zad 4 . Uzupełnij zdanie i równanie reakcji chemicznej . Napisz nazwy substratu i produktu . Reakcje chemiczną , podczas której pojedyńcze cząsteczki , znwane mononerami , łączą się w wielkocząsteczkowy produkt , czyli ............... , nazywamy ............ nCH2=CH2---> .......... Nazwa substratu : Nazwa produktu : Zad 5 . Zaprojektuj doświadczenie , w którym za pomocą dowolnego odczynnika chemicznego odróźnisz etylen od etanu . a) Narysuj schemat doświadczenia b) Zapisz obserwacje c) Sforłumuj wniosek .

+0
(1) Odpowiedź
guus

Rozwiązanie w załączniku :)

Dodaj swoją odpowiedź