Język angielski
zabulkaddz
3

Zad 5 Zamień zdania twierdzące na pytania. Następnie napisz obie możliwe odpowiedzi. 1 He is fifteen. Is he fifteen? 2 She is thirteen. .................... Yes,he is./No,heisn't. 3 He is seventeen.................... 4 He is a trainer............... 5 She is a doctor............... Zad 6 Napisz pytania i odpowiedzi . Użyj zaimków he lub she 1is/Emma? Is she Emma? 2 x/ Anita. 3 is / fifteen ? ................. 4 x / seventeen ........... 5 is / 16 ......... 6 ^........... 7 how/old?.............. 8 fourteen........... Zad 3 Uzupełnij zdania. Wpisz is a, is an,isn't a lub isn'an. 1 He.......musician. 2 He ................writer. 3 she.............illusionist. 4 she...............football player. 5 he ............astronaut. 6 he...................football player. Dam naj

+0
(1) Odpowiedź
Tarhor

2. Is she thirteen - Yes she is / No she isn't  3.Is he seventeen - Yes He is / No He isn't  4.Is He Trainer - Yes He Is / NO He Isn't 5. Is She Doctor - Yes she is / no She Isn't ZADANIE 6 1. Is she name Emma - Yes she name is Emma / No she isn't name Emma 2. x/Anita= ???????? 3.Is she fifteen - Yes she is / No she Isn't 4.Is He seventeen- Yes he is / No he isn't 5.Is he sixteen - yes he is / no he isn't 6.????????????????????????????? 7. How Old IS she- She is Seven Years old 8.Is She fourteen - Yes she is / No she Isn't ZADANIE 3 1.He is musician 2. He Isn't writer 3.She is ilusionist 4. She Isn't football player 5. He isn't Astronaut  6. He Is Football Player MAM NADZIEJĘ ŻE POMOGŁAM

Dodaj swoją odpowiedź