Matematyka
eda999
1

Zadania ze strony 23 książki matematyka z plusem zbiór zadań,prosze rozpisane. 1) Rozwiąż równania: a. -5x+3=7x+8 b. 6(x+4)=-3(-2x-5) c. 1/3(5x+2)-2(1/2x+1/3)=2/3x d. -2/5(3-2x)=0,1(4x+1) e. [(5x-2):2]+ [(3x-7):6 = 1/2   2) Rozwiąż równania: a. x/4=3/5 b. -3/x=6/5 c. 5/-12 =x/4 d. x+5/3 = x/2 3) Wyznacz ze wzoru wskazaną wielkość a) F=ma ,a b) E=mgh ,h c) P=F/S , F d) P=W/t , t e) E=mv(kwadrat) /2 (kwadrat) , m F F= mv(kwadrat) /r  ,r

+0
(1) Odpowiedź
bvcbv

1. a. -5x+3=7x+8     -5x-7x=8-3     -12x=5|:(-12)      x=-5/12 b.6(x+4)=-3(-2x-5)   6x+24=6x+15   6x-6x=15-24   0=-9 c.1/3(5x+2)-2(1/2x+1/3)=2/3x   5/3x+2/3-x-2/3=2/3x   5/3x-x-2/3x=-2/3   0=-2/3 d. -2/5(3-2x)=0,1(4x+1)    -6/5+4/5x=0.4x+0.1    4/5x-2/5x=1/10+6/5    3/5x=5/50+60/50    3/5x=65/50    3/5x=13/10|:3/5    x=13/10*5/3    x=65/30    x=2 i 1/6   Tylko tyle, ale zawsze coś.;)          

Dodaj swoją odpowiedź