Fizyka
helikot
4

Zadanie 1. 750 gram substancji znajdowało się w pojemniku o objętości 50 cm 3. Oblicz gęstość tej substancji. Zadanie 2. W naczyniu o objętości 1,5 m3 znalazło się 0,5 kg pewnej substancji. Jaka jest gęstość tej substancji? Zadanie 3. Jaka jest objętość substancji jeśli jest jej 500 gram, a jej gęstość wynosi 110 gram/cm 3? Zadanie 4. Oblicz masę substancji, która ma gęstość 0,8 kg/m3, natomiast jej objętość wynosi 20 m3. Zadanie 5. Gęstość oliwy wynosi 0,92 g/cm3. Jaka jest jej objętość w naczyniu, jeśli miała ona masę 92 gram?

+0
(2) Odpowiedź
kasiaptasia13

V - objetość m - masa g- gestość Wzór g=m/V czyli po przekształceniach np m = g*V   lub  V=m/g   Zad1 m=750 g V=50 cm3 g=(750/50) g/cm3 = 15 g/cm3 (gram na centymetr sześcienny)   Zad2 V=1,5 m3 m=0,5 kg g=(0,5/1,5) kg/m3 = (1/2 : 3/2) kg/m3 = (1/2 * 2/3) kg/m3 = 1/3 kg/m3   Zad3 m=500 g g=110 g/cm3 V=(500/110) cm3 = (50/11) cm3 = 4,55 cm3   Zad4 g=0,8 kg/m3 V=20m3 m=(20*0,8) kg = 16 kg   Zad5 g=0,92 g/cm3 m=92 g V=(92/0,92) cm3 = 100 cm3

gonsior199

1. 750/50 =15 g/cm3 2. 500/1500000 = 0,000333 g/cm3 3  500 g / 110 g/cm3 = 4,5 cm3 4 0,8 kg/m3 * 20 m3 = 16 m3 5 0,92 g/cm3 / 92 g = 100 cm3

Dodaj swoją odpowiedź