Fizyka
dawcio397
4

Zadanie 2 str 21 część G wyd. zamkor klasa 2 gim Dwie jednakowe metalowe kulki A i B zawieszono na dwóch nitkach, a następnie naelektryzowano ujemnie kulkę A . Jak zachowają się obie kulki ? Odpowiedź uzasadnij . Czy zaobserwowany efekt byłby inny w przypadku dodatniego naelektryzowania kulki A ? Daje naj :] Pomóżcie ! =*

+0
(2) Odpowiedź
Konto usunięte

a jak jest naelektryzowana druga kulka? jeśli dodatnio to się przyciągną do siebie,jeśli ujemnie to odepchną,gdyż 2ciała o tym samym naelektryzowaniu się odpychają,a o przeciwnym przyciągają ;]

dami14stdk5

Na początku kulka B zostanie naelektryzowana przez indukcję czyli nastąpi na niej rozkład ładunków . Między ładunkami zgromadzonymi na kulkach nastąpi przyciąganie (- z + przyciągają się) , kulki zbliżą się do siebie . Jeżeli zetkną się ze sobą to część elektronów swobodnych z kulki A przejdzie na kulkę B - czyli kulki podzielą się ładunkiem ujemnym. Obie naelektryzowane kulki będą się teraz odpychały i spowoduje to wychylenie się kulek. W przypadku gdyby kulka A na początku była naelektryzowana dodatnio efekt będzie taki sam, z tym że na końcu ładunek obu kulek będzie dodatni

Dodaj swoją odpowiedź