Matematyka
nachwilę
3

zadanie w załączniku proszę o szybką odp

+0
(1) Odpowiedź
xxoliwiaxx

a=2 b=-1 c=1/4 a)a+b+c=2+(-1)+1/4=1 1/4=1,25 b)a(8c-b)=2(8*1/4-(-1))=2(2-(-1))=2*3=6 c)2(a+b)(a-b)c=2(2+(-1))(2-(-1))1/4=2*1*3*1/4=2*3/4=1 1/2=1,5 d)1/4(ab+bc+ac)=1/4(2*(-1)+(-1)*1/4+2*1/4))=1/4(-2+(-1/4)+1/2))= =1/4*(-1 3/4)=7/16 e)4c+b+10a+15=4*1/4+(-1)+10*2+15=1+(-1)+20+15=35:5=7 f)(a-2b)(1:c)=(2-2*(-1))(1:1/4)=(2-(-2))*4=4*4=16:8=2

Dodaj swoją odpowiedź