Matematyka
kozak15
1

Zapisz iloczyn w postaci pierwiastka. Proszę też o wytłumaczenie jak to sie robi ;D   a) [latex]\sqrt{3} * \sqrt{2}[/latex] b)[latex]\sqrt{6} * \sqrt{7}[/latex] c)[latex]\sqrt{5} * \sqrt{13}[/latex]   Gwiazdki to mnożenie

+0
(2) Odpowiedź
Liluniaaa17

a)√3*2 = √6 b)√6*7 = √42 c)√5*13=√65   Dajesz obie liczby pod jeden pierwiastek i je pod nim mnożysz.

KaMiśKa1991

Mnożenie pierwiastkówz tego samego stopnia:  \sqrt{x} * \sqrt{y}= \sqrt{x*y} a) \sqrt{3} * \sqrt{2}= \sqrt{6} b) \sqrt{6} * \sqrt{7}= \sqrt{42} c) \sqrt{5} * \sqrt{13}= \sqrt{65}

Dodaj swoją odpowiedź