Matematyka
xxblekitnookaxx
1

Zapisz równanie okręgu o środku w punkcie A=(-5,1) i o promieniu r=2/2

+0
(1) Odpowiedź
Kasiamac12

Równanie okręgu przedstawia się wzorem: (x-a)²+(y-b)²=r² Środek okręgu ma współrzędne: A=(a,b) A=(-5,1) za a, b i r podstawiam liczby: r=2/2=1 (x-(-5))²+(y-1)²=1² (x+5)²+(y-1)²=1 Jeśli chcesz postać ogólną to: ze wzoru skróconego mnożenia wyliczam: x²+2*x*5+5²+y²-2*y*1+1²=1 x²+10x+25+y²-2y+1=1 x²+10x+y²-2y+25+1-1=0 x²+10x+y²-2y+25=0

Dodaj swoją odpowiedź