Fizyka
paweł144
1

Ze skarpy nachylonej do poziomu pod kątem β=45 stopni wyrzucono kamień z prędkością v0=10[m/s] tworzącą kąt α=60 stopni z poziomem. Obliczyć odległość punktu, w którym spadnie kamień względem punktu wyrzucenia kamienia.

+0
(1) Odpowiedź
Figura

dane α=60° β=45° V=10m/s obl L rozkladam v na pionowa Vy i pozioma Vx Vy=v*sinα=10*√3/2=5√3 Vx=v*cosα=10*1/2=5 rownania rychu x(t)=Vx*t y(t)=Vy*t-0,5gt² wyprowadze rownanie toru t=x/Vx y(x)=Vy/Vx*x-0,5g/Vx²*x² podstawiam dane y(x)=x*tgα-0,5*9,81/25*x² y(x)=x*√3-0,1962x² Szykam punktu przeciecia toru i skarpy y=-x -x=x*1,732-0,1962x² -0,1962x²+2,732x=0 x(2,732-0,1962x)=0 x1=0 punkt startu x2=2,732/0,1962=13,92 y2=-13,92 L=13,92*√2=19,69m Patrz zalcznik pozdrawiam Hans

Dodaj swoją odpowiedź