Limba română
grosariuemilia
9

Care sunt toate functiile sintactice ale verbului, va rog, cu exemple! (personale, nepersonale)Dau coroana!

+0
(1) Răspunsuri
carjanvasilica

predicatul verbal atribuie subiectului o actiune sau o stare si este exprimat printr-un  verb predicativ, la mod personal, printr-o locutiune verbala sau printr-o interjectie . exempe: copilul citeste o carte.( citeste-predicat verbal, verb predicativ ).     / numai baga de seama la vorbele lui .( baga de seama-predicat  verbal, locutiune verbala)./hai la drum!(hai -predicat verbal, interjectie).                     la moduri nepersonale , verbele au functia sintactica  de :  subiect, nume predicativ,atribut,complement.  predicatul nominal arata: ce este;cum este;si cie este subiectul. exemple: el este inginer .                                                                              alin este silitor.                                                                                                              adrian este colegul meu .                          sper ca team ajutat  si ca ti-a fost de folos . coroana??

Adaugă răspuns