Matematică
ionpetru011
5

Fie ca punctele A,B,C coliniare in aceasta oridine si punctele M,N,P misloacele segmectelelor (AB),(BC) si (AC).Daca AM =5 cm si MC =11cm, determinati lungimile segmentelor [AB],[BC],[AC],[MP] si [NP].

+0
(1) Răspunsuri
nikitataru03

M-mijloc[AB]⇒AB=2·AM=10cm⇒[AM]=[MB]=5cm Daca MC=11cm,iar MB=5cm⇒BC=MC-MB⇒BC=11-5⇒BC=6cm AC=AM+MC⇒AC=5+11⇒AC=16cm P-mijloc[AC]⇒AP=PC=16\2=8cm⇒MP=AP-AM⇒MP=8-5⇒MP=3cm N-mijloc[BC]⇒BN=BC\2⇒BN=6\2⇒BN=3cm PB=MB-MP⇒PB=5-3⇒PB=2cm NP=BN+PB⇒NP=3+2⇒PN=5cm

Adaugă răspuns