Matematică
melaa
24

Fie punctele A,B,C coliniare in aceasta ordine si punctele M,N,P mijloacele segmentelor (AB),( BC),(AC).Daca AM=5cm si MC=11cm, determinati lungimile segmentelor [AB],[BC],[AC],[MP si [NP] VA ROG SI CU DESEN!!!!!

+2
(1) Răspunsuri
janyaany

              5cm                        11cm ____A______M_____P__B_____N____ C__ AB =2AM = 2 x 5 = 10 cm AC= AM +MC = 5 +11 = 16 cm BC = AC -   AB = 16 -10 = 6 cm  AP = AC :2 = 16 :2 = 8 cm  MP = AP-AM = 10- 8 = 2cm  NP= PC -NC = 8- 3 = 5 cm

Adaugă răspuns