Matematică
colearusu08
1

In figura 2, triunghiul ABC are laturile AB=20 cm, BC=24 cm si AC=30 cm. Pe latura AB se ia punctul F astfel încât AF=8 cm. Prin F se duce FD|| BC, D∈(AC). Fie DE||AB, E∈(BC) . Se cer : (5p) a) transcrieţi si completaţi desenul cu DE (5p) b) lungimea segmentului AD (5p) c) lungimea segmentului EC (5p) d) perimetrul patrulaterului BFDE (5p) e) să se demonstreze că1=+ABAFBCCE, fară a folosi lungimile segmentelor.

+0
(1) Răspunsuri
aylin2

b)AF/AB=AD/AC 8/20=AD/30 AD=8*30/20 AD=12 TEOREMA LUI THALES c)CD/AC=EC/BC AC-AD=CD=30-12=18 18/30=EC/24 EC=18*24/30 EC=72/5 EC=14,4 d)PerimetrulBFDE=BF+FD+DE+EBBF AB-FA=20-8=12 FD/BC=AF/AB TEOREMA FUNDAMENTALA A ASEMANARII ; TRIUNGHIUL AFD ASEMENEA CU TRIUNGHIUL ABC UNDE FD//BC FD/24=8/20 FD=8*24/20 FD=48/5=9,6 DE/AB=CD/CA TRIUNGHIUL CDE ASEMENEA CU TRIUNGHIUL CAB DE/20=18/30 DE=12 EB=CB-CE=24-14,4=9,6 PERIMETRUL ESTE SUMA LATURILOR ADICA Perimetrul BFDE=BF+FD+DE+EB=12+9,6+12+9,6=24+19,2=43,2

Adaugă răspuns