Matematică
0725930799
12

Problema 27,va roooog!! E urgent!DAU COROANA!

+1
(1) Răspunsuri
anime11

Fie E jumatatea laturii BC. Punctul G1 se va afla pe AE, asa ca AG1/G1E=2 si punctul G2 se va afla pe DE asa ca DG2/G2E=2. In triunghiul AED avem ; AG1/G1E=DG2/G2E si conf. reciprocii teoremei lui Thales. G1G2// AD. G1G2/AD=EG1/EA=1/3 -> G1G2=8 cm

Adaugă răspuns