Engleza
Cont şters
6

Traduceti urmatoarele texte in romana: a) If you live in the country, you will grow taller than if you live in the city. Many people think that children who live in the country are healthier, but in fact children who live in cities are on average taller thann countrychildren. b) Mothers are usually shorter than their sons. A son will always be taller than his mother unless his father is at least 12cm shorter than his mother. P.S dau coronita !!!

+0
(1) Răspunsuri
alinacrisan26

a ) În cazul în care locuiți la țară, veti crește mai înalti decât în cazul în care locuiți la oraș. Mulți oameni cred că copiii care trăiesc la țară sunt mai sănătosi, dar, de fapt, copiii care trăiesc în orașe sunt, în medie, mai inalti decat copiii de la tara.   b) Mamele sunt, de obicei, mai scunde decât fiii lor. Un fiu va fi întotdeauna mai înalt decât mama sa, cu excepția cazului in care tatăl său este cu cel puțin 12 cm mai scund decât mama lui.

Adaugă răspuns