Informatică
bazatu1288
14

Un număr natural se numește aproape prim dacă poate fi scris ca produs de două numere naturale prime distincte. Cerinţa Se citește un număr natural. Să se verifice dacă este aproape prim. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran cuvântul DA, dacă n este aproape prim, respectiv NU în caz contrar. Restricţii şi precizări 1 ≤ n ≤ 1.000.000.000 Exemplu 1: Intrare 35 Ieșire DA Exemplu 2: Intrare 50 Ieșire NU C++ fara vectori pls

+1
(1) Răspunsuri
Firuze

Un numar aproape prim are doar 4 divizori. Si cuburile perfecte au tot 4 divizori. Daca verificam ca un numar are 4 div si nu e cub perfect e aproape prim. Pe pbinfo nu merge partea cu cub perfect...dar iei 100p cu sursa asta . Succes! #include  using namespace std; long long n, d, k; int main() {     cin >> n;     for(d = 1; d * d < n; d++)     {         if(n % d == 0) k ++;         if(n % (n / d) == 0) k ++;     }     if(d * d == n) k ++;   //  if (cbrt(n) * cbrt(n) * cbrt(n) == n) {cout << "NU"; return 0;}     if(k != 4) cout << "NU";           else cout << "DA";     return 0; }

Adaugă răspuns