Limba română
razvandinam0
2

VA ROG AJUTATI-MA DAU COROANA SI 54 DE PUNCTE. 1. După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâi a săptămânii (Duminică), au venit Maria Magdalena şi cealaltă Marie, ca să vadă mormântul. 2. Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea deasupra ei. 3. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. 4. Şi de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. 5. Iar îngerul, răspunzând, a zis femeilor: Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus cel răstignit Îl căutaţi. 6. Nu este aici; căci S-a sculat precum a zis; veniţi de vedeţi locul unde a zăcut. 7. Şi degrabă mergând, spuneţi ucenicilor Lui că S-a sculat din morţi şi iată va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată v-am spus vouă. 8. Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui. 9. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: Bucuraţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat. 10. Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei, ca să meargă în Galileea, şi acolo Mă vor vedea. 11. Şi plecând ele, iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate. 12. Şi, adunându-se ei împreună cu bătrânii şi ţinând sfat, au dat bani mulţi ostaşilor, 13. Zicând: Spuneţi că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat, pe când noi dormeam; 14. Şi de se va auzi aceasta la dregătorul, noi îl vom îndupleca şi pe voi fără grijă vă vom face. 15. Iar ei, luând arginţii, au făcut precum au fost învăţaţi. Şi s-a răspândit cuvântul acesta între Iudei, până în ziua de azi. 16. Iar cei unsprezece ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Iisus. 17. Şi văzându-L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră. 18. Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ. 19. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 20. Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. MATEI,CAP.28 1.) RESCRIE TEXTUL DE MAI JOS IN LIMBA LITERARA ACTUALA, REZUMANDU-L. 2.) EXPLICA DE CE MARIA MAGDALENA SI CEALALTA MARIE CU FRICA SI CU BUCURIE MARE AU ALERGAT SA VESTEASCA UCENICILOR LUI.

+0
(1) Răspunsuri
Anonima101

1. Cind a  venit Maria Magdalena cu cealalta Marie a vazut piatra data de pe mormint si giurgiulile in care a fost infasurat Iisus, iar deasupra mormintului doi Ingeri , care lea spus ca Iisus a inviat din morti si le-a  poruncit sa se duca la ucenicii Lui si s le spuna sa vie in Galileea si sa-i cheme si pe ceilalti ca acolo Il vor vedea pe Iisus. Si atunci, Maria Magdalena  si cealalta marie asa si au facut, au plecat la ucenici si le-a spus vestea mare, si a aparut si Iisus, ele i-au sarutat picioarele sa i s-au inchinat, pe cind  arhiereii au platit bani ostasilor sa minciuneasca si sa spuie ca ucenicii noaptea au furat Trupul Lui Hristos.  Iar ucenicii au plecat in Galileea si  si i S-au  inchinat Lui Hristos si i-au ascultat cuvintul Lui. Si Iisus le-a poruncit sa raspindasca cuvintul Lui si invatatura Lui,  sa boteze neamul in numele Tatalui al fiului si al Sfintului Duh.  Si s-a suit la cer cu cuvintele ca El este cu dinsii pina la sfirsitul veacurilor. 2.Ele au alergat cu frica si cu bucurie deoarece Iisus a inviat,  si alergau cu frica  deoarece erau foarte surprinse de cele intimplate si cu bucurie deoarece Iisus a Inviat din morti!!!

Adaugă răspuns